SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PLASTYCZNEJ 2014/15

                                                                                                   

Od września  prowadzone było kółko plastyczne w ramach art.42 KN w wymiarze 1 godzin tygodniowo. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów o zróżnicowanych  możliwościach manualnych. Uczniowie wzięli udział w wielu konkursach plastycznych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim oraz gminnym.


Konkursy z nagrodami:

  Październik - Listopad

 - Konkurs plastyczny pod hasłem „Krew darem życia – ratujmy razem” .
Organizator Strzelecki Klub Honorowych dawców krwi „Salus” w partnerstwie z Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolsich

              - I miejsce otrzymał Mateusz Piszczałka 

 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

 Organizator: Zarząd Oddiału M-G Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich, Burmistrz  Strzelec Opolskich, Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania.

 
              - IV miejsce otrzymał Arian Smoliński

 

- II Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  intelektualnie pt.” Las wokół nas’

Pod patronatem Starosty Kluczborskiego, Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach oraz Nadleśnictwa Kluczbork.


              - III miejsce otrzymał  Marcin Król

              Wyróżnienie Kamil Sala

Inne:

- XII Konkurs Plastyczny dla dzieci specjalnej troski Praszka 2013 - „Moja rodzina
w kolorach świata”.

Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce przy współudziale Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Uczestnicy:  klasy gimnazjum

 

- XV Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny  „Zwierzaki”

Organizator PSP nr. 1 w Opolu

Udział wzięły klasy gimnazjalne

 

- X Międzynarodowy konkurs Plastyczny im. J. von Eichendorffa - interpretacja wiersza „Przeminęło”

Uczestnicy:  klasy gimnazjum

 

- X edycja Konkursu Plastycznego  w ramach imprezy integracyjnej „Świat według księdza Jana” hasło „Ojczyzna”

Organizator: Zespół Placówek Specjalnych w Nysie

Uczestnicy:  klasy gimnazjum

- II Konkurs Plastyczny „Rodzina naturalnym Środowiskiem człowieka”.

Organizator Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy.

Uczestnicy:  klasy gimnazjum

                                                                                                    Barbara Macygon